Šola Luči 


Zavod za ozaveščanje in prebujanje svobodnega življenja
Ustanovitelja

  Zavod Šola Luči sta ustanovila Petra in Uroš Dobnikar. To je neprofitna in dobrodelna organizacija, ki pripomore k ozaveščanju in prebujanju svobodnega življenja. Namen te neprofitne organizacije je širjenje zavedanja, dobrega počutja, zdravja in dobrih odnosov med ljudmi. V Šoli Luči skupaj spreminjajo sebe in družbo za nas in naše potomce. Poslanstvo Šole luči je Slovenija dežela zadovoljnih, zdravih, povezanih in bogatih ljudi. Vsak posameznik v krogu, ki se širi, šteje, zato je vaša prisotnost neprecenljiva.

Oba ustanovitelja si srčno želita, da se ljudje povežejo sami s seboj in z drugimi in tako odkrijejo ter aktivirajo vrelec moči in ljubezni v sebi, ki je vir izpolnjenega življenja. Dobri odnosi so temelj občutenja sreče in svobode. Odnos se vedno prične pri posamezniku, s samim seboj. Šele nato z družino in okoljem v katerem živi.

                                            

 Aktivnosti zavoda

        Zavod si prizadeva za promocijo svobodnega življenja, zdravja, izobraževanja, humanitarne in dobrodelne dejavnosti v družbi. Zavod deluje kot center, kjer se s pomočjo delavnic, skupinskih meditacij, predavanj, koncertov, izobraževanja, pisanja in izdajanja knjig in multimedijskih vsebin ljudem posreduje védenje, s katerim si bodo lahko izboljšali kakovost življenja. Cilj zavoda je spodbuditi ljudi k oživitvi dobrih medčloveških odnosov, medsebojne pomoči, povezovanja in gradnje temeljev svobodnega življenja. Prizadeval si bo za širjenje miru, sodelovanja in povezovanja ljudi v Sloveniji in svetu.

Prebudi ljubezen v sebi in povabi obilje v svoje življenje.

Odpri se čudežu življenja in sprejmi Luč svobode.