VZORCI NEGATIVNEGA DELOVANJA

Iz knjige Šola Luči Pot do Resnice

Človek je močno ujet v svoje vzorce negativnega delovanja. Vsa jeza, ves strah, vse bolezni in bolečine ter vsa neskladja, ki jih nosiš, te opozarjajo na neharmonije v tvoji osebnosti, ki so posledica delovanja tvoje volje.
Neskladna dejanja, izgovorjene besede, misli in občutki ustvarjajo vztrajnost v človeškem izražanju in postanejo navada.
Želje in apetiti po čutnih nasladah so ljudi ujele v negativen začaran krog propadanja. Ljudi vodi nagonsko delovanje zaradi potreb po potešitvi teh želja. Človeška zavest je padla na nižjo stopnjo, podobno živalski. Čutni apetiti prejšnjih življenj postanejo gonilna sila, potrebe, razvade in navade v naslednjem življenju, ki te zasužnjijo v kolesje neskladij, pomanjkanja, odvisnosti, omejitev in navezanosti. Tako nastanejo vsi človeški problemi, rezultati napačnega, umskega ustvarjanja. To traja življenje za življenjem, tako dolgo, dokler utrujeni in obupani človeški umi ne spoznajo in sprejmejo edinega zakona, ki daje življenje in svobodo - Zakona Ljubezni.
Potrebe, razvade, navade, navezanosti, pomanjkanja, strah in jeza so okrog ljudi stkale močne uničevalne vezi, ki te držijo ujetega v vzorcih tvojega delovanja. Te ti preprečujejo videti in čutiti svojo izvorno popolnost. Ti vzorci so lahko močno izraženi ali pa so zelo subtilni, komaj opazni. Zaradi močnih vezi, ki prepletajo tvoj svet občutkov, misli in tudi fizično telo, sam pri sebi ponavadi nisi sposoben opaziti teh vzorcev. Vse se ti zdi normalno, saj si ujet v lastno predstavo normalnega življenja in odnosov.
Iz te ujetosti se je težko rešiti, če ne razumeš Zakona življenja. Seveda se sprašuješ, zakaj je to zdaj tako pomembno. Zato, ker moraš razumeti vzrok, če želiš odpraviti posledico.
Vzorci vseh neskladij, ki so v ljudeh, so vzrok vseh bolezni. Vzrok vseh poškodb. Vzrok vseh bolečin in vsega trpljenja. Vzrok vseh vojn, sovraštva in uničevanja. Zato je pomembno, da razumeš delovanje Zakona življenja, ker lahko le tako te vzorce odstraniš iz svojega življenja in življenja vsega človeštva.
Vzorce neskladnega delovanja, katerih jedra so globoko skrita v tvojem nezavednem svetu, v podzavesti, lahko opazuješ zunaj sebe v svetu in ljudeh, ki te obdajajo. Vsaka situacija, vsak človek, ki te s svojim načinom delovanja, obnašanja, govorjenja, razmišljanja in čutenja zmoti, vznemiri ali razjezi, je tvoje ogledalo, ogledalo tvoje podzavesti.
Tvoja podzavest se projicira v stvareh, ljudeh in situacijah, ki te obdajajo in se ti dogajajo. Priznati si moraš, da je vzrok vsega, kar te zmoti pri drugih ljudeh, v tebi in samo v tebi! In to je Zakon. To je 1 + 1 = 2. Če si tega nisi sposoben priznati, ne boš sposoben rešiti nobenega problema.
Z opazovanjem sveta okoli sebe boš spoznal svoje nezavedno delovanje. Potrebuješ željo po spremembi, željo po očiščenju vseh slabih vzorcev iz sebe. Potrebuješ močno voljo in zaupanje v resničnost Zakona življenja. Samo tako lahko postaneš svoboden.