UM IN SRCE

Iz knjige Šola Luči Pot do Resnice

Tvoj um se bo upiral vsem spremembam. Upiral se bo tvojemu prebujanju. Um ne bo hotel, da tvoje srce zaživi.
S človeškim umom ni nič narobe. Problem je samo, ker je to le orodje, ki je postalo preveč dominantno.
Namesto da bi človeka vodilo njegovo srce, povezava z božanskim, ga vodi um. To je napaka, um se je preveč razbohotil. Zato je svet takšen, kakršen je.
Ljudje so razvili um zato, da bi lahko sami preživeli, ker niso znali več živeti po božanskih načelih. Stvari si niso več znali pridobiti iz univerzalne snovi vesolja. Zato so potrebovali orodje, da bi si lahko sami pridelali hrano in sami vse fizično naredili. Um je bil mišljen samo za to, za preživetje. Srce je bilo glavno, um ni razmišljal. Um je deloval, srce pa je vse vodilo.
Tukaj pa se je zgodila napaka - um je prevzel vlogo srca, zato je toliko ljudi nesrečnih. Ne delujejo skozi svoje srce, ampak skozi um.

Srce mora ponovno prevzeti nadzor nad življenjem.
Srce je tisto, ki nosi Luč.

Srce hoče samo dobro drugemu. Srce ne dvomi, srce verjame.

Um ni pristojen, da bi odločal o življenju. Tega tudi ne zna. Ljudje so mu dali vodilno vlogo. Na prvem mestu pri človeku bi moralo biti srce in nato um, je pa žal drugače. Um ne zna voditi ljudi, to zna srce.
A ni namenjeno, da se um uniči, kajti potreben je za preživetje. Je zelo dobro orodje, vendar ne poganja srca. Um ne vnaša življenja v ljudi, je samo prevajalec.
Dobro je, da imamo um, a le v vlogi prevajalca, ne pa kot ocenjevalca. Um izvrši to, kar reče srce. Luč je v srcu, ne v umu, um je le orodje.
To je tako, kot da kuhaš kosilo. Potrebuješ kuhalnico, orodje, s katerim zmešaš juho. A na koncu poješ juho in ne kuhalnice. Srce je bistvo življenja, ne um. Srce je v tem primeru juha, um pa je kuhalnica. Tako je to!

Od kod umu moč, da lahko nadvlada srce?
Ta moč uma izhaja iz njegove povezanosti z glavo. Um v telesu je zgoraj, srce spodaj. Povezava možganov in uma je zato zelo tesna. Ljudje so začeli zamenjevati srce za um in um je dobil takšno moč, ker so ljudje pozabili čutiti, ker so bili tako naučeni.
Nadvlada uma se je začela zelo počasi.

Vedno je bilo srce tisto, ki je vodilo.

V nekem trenutku pa se je zgodil obrat. Ljudje niso bili več povezani sami s seboj, ker so imeli čisto vse, kar so potrebovali. Zato um ni več opravljal funkcije, za katero je bil namenjen.

Človek je bil narejen z umom in s srcem.
Na začetku so imeli ljudje vse in um se je dolgočasil.
Začel je kreirati svojo zgodbo.
V nadvlado nad srcem. Tako se je vse zgodilo.

Počasi so bile božanske energije človeku odtegnjene zaradi nadvlade uma nad srcem. Tako se je počasi oblikoval današnji umski svet.
Povezava med Prisotnostjo Jaz Sem in umom je dandanes zelo slaba. Ljudje sicer dobijo osnovno življenjsko energijo, ki oživlja telo, in ta energija je dovolj močna, da poganja um. Vendar zaradi tega trpi vse ostalo telo. In srce.
Ko se povečajo kanali pretočnosti iz mogočne Prisotnosti Jaz Sem, se ta kanal podaljša do srca. To je tako, kot da bi odprl curek iz pipe. Najprej čisto rahlo curlja, malo teče in Prisotnosti je v umu in telesu zelo malo, ker ni pretočnosti. Dovolj je je sicer za življenje, a za delovanje srca je potrebna velika Prisotnost Jaz Sem, ki mogočno teče skozi celotno telo v srce in navzven iz srca naokrog. To je lahko naredijo vsi ljudje, odprejo pretočnost.
Ni namenjeno, da bi se um uničil, sploh ne! Srce se mora napolniti z energijo Prisotnosti Jaz Sem. Ko srce ponovno zaživi, pride spet v tek in nastane velika energija, ki umu onemogoči kontrolo. Spravi ga nazaj v njegovo prvotno obliko. V to, kar je bilo namenjeno.

Neskladja se odpravijo, ker se telo spravi v harmonijo.
Potem ko vzpostavimo pretočnost telesa in vrnemo srcu moč.

Samo s tem, ko dosežemo, da se čakre pravilno vrtijo, ko damo telesu bioenergijo, ne naredimo dovolj. S tem ne odpremo srca. Za to so potrebne močne odredbe. Odredbe srca, odredbe mogočne Prisotnosti Jaz Sem iz Centralnega Sonca. Ta energija bo oživela srce.
Ko bo srce začelo opravljati svoje delo, bosta telo in oseba s tem telesom zaživela. Prisotnost Jaz Sem se bo naselila v srcu človeka in celotno telo se bo harmoniziralo. To je bistvo vsega.
Človek je bil ustvarjen, kot je bil ustvarjen. Z vsemi darovi, a jih je pričel napačno uporabljati.