RAZTOPI OTOPELOST

Iz knjige Šola Luči Pot do Resnice

Otopelost je stanje, v katerega se je ujel razvoj človeštva.
Zelo pomembna je misel, saj ustvarja občutke, ti pa človeka. Misel osvobaja in tudi omejuje.
Nekateri naši občutki se vedno vežejo na določene misli globoko v nas. Te misli je treba poiskati in jih spremeniti, če niso ustrezne, če niso božanske.
Misel otopelosti je treba spremeniti v misel vse prežemajočega občutka božanskosti, živosti. V sebi, v telesu. V sprejemanju in odprtosti. Jaz Sem odprta vrata. Otopelost ta vrata zapre. Otopelost odvrne in odbije vse, kar živi, vse, kar se želi integrirati. Zato je to misel treba spremeniti. Razgraditi. In na mesto nje graditi drugo misel. Vse prežemajočo misel. Misel življenja. Misel sprejemanja. Misel odprtosti. Misel božanskosti.