EVOLUCIJA ZAVESTI

(Iz knjige Šola Luči Pot do Resnice)

Stopil si na pot evolucije svoje zavesti,
da bi nekoč spet spoznal Sebe.