DRUGAČNOST NE OBSTAJA

(Iz knjige Šola Luči Pot do Resnice)

Vse, kar je drugačno, je dobro.
Vse, kar je drugačnega, nam je blizu

in drugačno lahko postane enako, podobno.