Ta prispevek je bil objavljen v časniku Večer kot dodatek k članku o zdravju Slovencev. Prikaže ujetost nevednega  človeka, ki je odvisen od delovanja in manipulacij družbenih inštitucij:


Če uporabimo zdravo pamet in neobremenjeno opazujemo dogajanje in življenje ljudi po svetu, vidimo, da vlade, politične in finančne elite zaradi osebnih interesov, napuha, pohlepa, občutka moči in nadvlade ne želijo zdravih ljudi. Ki bi živeli v obilju, mislili s svojo glavo in svobodno ustvarjali. Politična in finančna elita potrebuje vodljive množice, ljudi, ki so prestrašeni, bolni in nemočni, čim manj povezani med seboj, ki živijo v pomanjkanju in si želijo imeti čim več stvari, ki negativno  vplivajo na njihovo zdravje. To je bolezen družbe, političnega sistema, odsev trenutne kolektivne zavesti.

Ali lahko potem res od države pričakujemo, da bo izboljšala zdravje ljudi? Spremeniti je treba razmere na vrhu. Potrebujemo dovolj voditeljev, ki bodo zavestni zdravega življenja in delovanja v skupno dobro. To pa bo možno šele takrat, ko bo dovolj ljudi zahtevalo take voditelje.

Potem bo možno delovati na čisto drugačen način in pozdraviti družbo, državo od znotraj navzven. Začeti se mora pri ozaveščanju ljudi, da smo sami odgovorni za svoje zdravje, samo to je potrebno, to je najmočnejše zdravilo. Da smo sami sposobni sebe držati v popolnem zdravju. Ob tem pa je potrebno pokazati, kako. In to odkrito, brez laži, prikrivanja in interesov korporacij.