Knjižničarka v knjižnici Hoče Simona Ornik je po dogodku napisala:


V sozvočju z besedo in zvokom: predstavitev knjige Šola luči v knjižnici Hoče


Prav posebno vzdušje sta v knjižnici Hoče ustvarila naša krajana, zakonca in avtorja knjige Šola luči,
akademska pianistka in profesorica klavirja Petra in kirurg travmatolog Uroš Dobnikar. Predstavitev
njune knjige je v knjižnici Hoče potekala v petek, 10.3.2017 ob 18.00. V pogovoru, ki ga je vodil
filozof in prevajalec Samo Bohak, sta predstavila njune osebne izkušnje na poti do resnice, tiste
resnice, ki nam pomaga razumeti lastne zmožnosti in naše življenje spremeni v umirjeno, srečno in
zdravo sobivanje.
Knjiga Šola Luči Pot do Resnice je uspešnica, ki na razumljiv način opiše temeljne zakone življenja in je svoj prostor
našla v srcih mnogih ljudi. Glas o knjigi, ki spreminja ljudi in širi dojemanja, gre od ust do ust.
Obiskovalci prireditve smo uživali v meditaciji, ki je bila res posebna. V sozvočju z besedo in glasom
sta avtorja knjige v meditacijo vključevala zvoke kristalnih posod in kristalne harfe.