Pravilnik o članstvu v zavodu


Članica oziroma član zavoda (v nadaljevanju član) lahko postane vsaka fizična ali pravna oseba, ki posreduje zavodu izpolnjeno pristopno izjavo s svojimi podatki, na kateri izrazi voljo postati član zavoda in s katero se zaveže delovati v skladu z njegovimi pravili.


Enkratna članarina je 20 EUR. Za otroke, dijake in študente je članstvo brezplačno. Nezaposlene osebe in osebe v finančni stiski lahko zaprosijo za enoletno štipendijo Šole Luči, s katero si pridobijo brezplačen obisk skupinskih meditacij za obdobje enega leta. Namen štipendije Šole Luči je omogočiti ljudem, da prejmejo orodje notranje moči, s katerim lažje spremenijo vzorce življenja, ki ustvarjajo pomanjkanje.

Članstvo prične veljati takoj po podpisu pristopne izjave. V pristopni izjavi se član zaveže, da bo podpiral delovanje zavoda in deloval v skladu z načeli zavoda. Člana se pred podpisom seznani s statutom in pravilniki zavoda. Član izstopi iz zavoda tako, da zavodu posreduje pisno izjavo o izstopu.

Člani zavoda se zavežejo, da bodo v okviru svojih zmožnosti podpirali delovanje zavoda.

Vsak član se po svoji volji in zmožnostih odloči, v kakšni obliki bo sodeloval in podpiral dejavnosti zavoda.

 

 

Delovanje in aktivnosti zavoda

 

 

Glavne aktivnosti zavoda se odvijajo v prostorih zavoda na Miklošičevi 4 in 6 v centru Maribora.

Te aktivnosti so:

1.       skupinske meditacije

2.       delavnice

3.      predavanja

4.       koncerti

5.    gostovanja drugih ljudi in organizacij, ki si prizadevajo za ozaveščanje svobodnega in zavestnega življenja

6.      Klicni center Šole Luči. Enkrat tedensko bodo na voljo odprte telefonske linije, ki je namenjen temu, da se ponudi pomoč ljudem v stiski. S pomočjo telefonskega pogovora se pomaga ljudem.

7.       Prostovoljsko delo

8.       Orkester Šole Luči

9.       Akademija Šole Luči - Šola mojstrstva življenja


Za obisk skupinskih meditacij je potrtebno:

plačilo mesečnega prispevka v višini 30 EUR. S te, se članom omogoči obisk do osmih meditacij mesečno. Otroci, dijaki in študentje prispevka ne plačujejo. Nezaposlene osebe in osebe v finančni stiski lahko zaprosijo za enoletno štipendijo Šole Luči, s katero si pridobijo brezplačen obisk skupinskih meditacij. Namen štipendije Šole Luči je omogočiti ljudem, da prejmejo orodje notranje moči s katerim lažje spremenijo vzorce življenja, ki ustvarjajo pomanjkanje. Denar iz mesečnih prispevkov se bo porabil za kritje stroškov najema in obratovanja najetih prostorov. Z mesečnim prispevkom člani omogočajo obstoj in delovanje zavoda.

Član pridobi pravico do:

1.      obiska vseh skupinskih meditaci,

2.      obiska delavnic in drugih dogodkov, ki jih organizira zavod,

3.      nakupa kristalnih inštrumentov,

4.     medsebojne pomoči v primeru osebne stiske, bolezni ali drugih težav. Člani zavoda delujejo kot ena velika celota. Tukaj smo zato, da pomagamo drug drugemu. Tako lahko hitreje in lažje napredujemo po poti svobodnega življenja. V primeru, da nek član potrebuje pomoč, se določi skupina aktivnih članov, ki na najprimernejši način prične s pomočjo z namenom, da se odpravi vzrok težav. Pomoč članom zajema njih in njihove družine. 

Članom, ki so plačali članarino a se ne udeležujejo redno dogodkov zavoda, je omogočeno, da posebej plačajo vsak obisk meditacije, ki znaša 15 EUR.

 

Nečlani se lahko udeležijo skupinske meditacije 1 krat brezplačno.  Za nadaljnji obisk meditacij se je  potrebno včlaniti in plačevati mesečne prispevke.

 

Druge dejavnosti zavoda:

Aktivnosti zavoda potekajo tudi zunaj prostorov zavoda:

1.       koncertne meditacije in predavanja, ki se izvajajo na povabilo drugih društev, zavodov in organizacij,

2.       predstavitve knjige,

3.       radijski in televizijski intervjuji,

4.       objavljanje prispevkov v različnih medijih,

5.       pomoč na domu,

6.       koncerti Kristalnega orkestra.