Pravilnik o članstvu v zavodu


Članica oziroma član zavoda (v nadaljevanju član) lahko postane vsaka fizična ali pravna oseba, ki posreduje zavodu izpolnjeno pristopno izjavo s svojimi podatki, na kateri izrazi voljo postati član zavoda in s katero se zaveže delovati v skladu z njegovimi pravili.


Članstvo je brezplačno. 

Članstvo prične veljati takoj po podpisu pristopne izjave. V pristopni izjavi se član zaveže, da bo podpiral delovanje zavoda in deloval v skladu z načeli zavoda. Člana se pred podpisom seznani s statutom in pravilniki zavoda. Član izstopi iz zavoda tako, da zavodu posreduje pisno izjavo o izstopu.

Člani zavoda se zavežejo, da bodo v okviru svojih zmožnosti podpirali delovanje zavoda in širili njegovo poslanstvo.

Vsak član se po svoji volji in zmožnostih odloči, v kakšni obliki bo sodeloval in podpiral dejavnosti zavoda.

 

 

Delovanje in aktivnosti zavoda

 

 

Glavne aktivnosti zavoda se odvijajo v prostorih zavoda na Miklošičevi 4 in 6 v centru Maribora.

Te aktivnosti so:

1.       skupinske meditacije (preko spleta in občasno na skupnih srečanjih)

2.       delavnice

3.      predavanja

4.       koncerti

5.    gostovanja drugih ljudi in organizacij, ki si prizadevajo za ozaveščanje svobodnega in zavestnega življenja

6.       Prostovoljsko delo

7.       Orkester Šole Luči

8.       Akademija Šole Luči - Šola mojstrstva življenja


Član pridobi pravico do:

1.      obiska vseh skupinskih meditaci,

2.      obiska delavnic in drugih dogodkov, ki jih organizira zavod,

3.      nakupa kristalnih inštrumentov po ugodnih cenah,

4.     medsebojne pomoči v primeru osebne stiske, bolezni ali drugih težav. Člani zavoda delujejo kot ena velika celota. Tukaj smo zato, da pomagamo drug drugemu. Tako lahko hitreje in lažje napredujemo po poti svobodnega življenja. V primeru, da nek član potrebuje pomoč, se določi skupina aktivnih članov, ki na najprimernejši način prične s pomočjo z namenom, da se odpravi vzrok težav. Pomoč članom zajema njih in njihove družine.  

Druge dejavnosti zavoda:

Aktivnosti zavoda potekajo tudi zunaj prostorov zavoda:

1.       koncertne meditacije in predavanja, ki se izvajajo na povabilo drugih društev, zavodov in organizacij,

2.       predstavitve knjige,

3.       radijski in televizijski intervjuji,

4.       objavljanje prispevkov v različnih medijih,

5.       pomoč na domu,

6.       koncerti Kristalnega orkestra.